BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I USŁUGI KSIĘGOWE
LUCYNA KASPERKIEWICZ

Biuro działa na rynku usług księgowych od 2000 roku.
Jestem dyplomowanym biegłym rewidentem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę pod numerem 1585.

Powyższe daje uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa podatkowego.
Corocznie uczestniczę w obligatoryjnym szkoleniu dla biegłych rewidentów. Posiadam szeroką i fachową wiedzę oraz doświadczenie w zakresie rachunkowości w tym:

 • znajomość międzynarodowych standardów rachunkowości;
 • podatków;
 • ubezpieczeń społecznych;
 • kadrowo-płacową.
 • Szczegółowy zakres usług znajduję się w zakładce "Oferta".

  Wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka pod numerem 7762/2001 Kontynuacja wpisu wydanego przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 40101/99 od dnia 01.01.2000r.

  Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – HDI.

  O firmie | Oferta | Certyfikaty | Kontakt i lokalizacja
  Copyright 2010 © SYNERGIUM.net